Thursday, April 19, 2007

Κριτική Ιστοσελίδων: Project Gutenberg

Το Project Gutenberg είναι πραγματικά ένα καταπληκτικό site που σίγουρα αν δεν το έχετε επισκευτεί τουλάχιστον θα το έχετε ακουστα. Υπάρχουν πάνω απο 20.000 ηλεκτρονικά βιβλία για να διαβάσεται ή να κατεβάσετε.


Go To Project Gutenberg

Η αποστολή της ιστοσελίδας:
Να ενθαρύνουν την παραγωγή και ελευθερη διάθεση ηλεκτρονικών βιβλίων.

Η όλη προσπάθεια είναι ερασιτεχνική. Δηλαδή κάποια στιγμή ο κύριος Michael Hart και τα φιλαράκια του βρήκαν βιβλία που έχουν λήξει τα πνευματικά τους δικαιώματα, τα μετέτρεψαν σε .txt και .html και μερικά άλλα format και τα μοίρασαν στο κόσμο. Στην πορεία βρήκαν και άλλους εθελοντές που αποφάσισαν να τον βοηθήσουν. Άρχισαν να βρίσκουν βιβλία που έχουν λήξει τα πνευματικά τους δικαιώματα και βιβλίο το βιβλίο έφτασαν τα 20.000 (και 20.000.000 downloads το μήνα).

Στην λίστα συμπεριλαμβάνονται πολλοί σπουδαίοι συγγραφείς:
1) Oscar Wilde
2) Jane Austen
3) Charles Dickens
4) Sir Arthur Conan Doyle
5) Daniel Defoe

Και πολλοί άλλοι που πρέπει οποσδήποτε να διαβάσετε.

Τα βιβλία διατίθονται δωρεάν και είναι νόμιμα! Το 2006 η εταιρεία συγχωνευτικε με την Distributed Proofreaders που αποτελείται απο εθελοντές που δημιουργούν τα ηλεκτρονικά βιβλία που διαθέτει το Project Gutenberg. Η διαδικασία είναι σχετικά απλή.

1ον Κάποιος εθελοντής βρίσκει ένα βιβλίο που τα δικαιώματά του έχουν λήξει.
2ον Το περνάει απο skanner.
3ον Στέλνει το βιβλίο στους υπευθυνους.
4ον Εαν πληρεί τις προυποθέσεις αρχίζει το proof reading

Δηλαδή το μηχάνημα που κάνει την μεταφορά απο το προτότυπο σε .txt κάνει μερικά λάθη, παραλήψεις κτλ που τα διορθώνουν οι εθελοντές με την γνωστή πατροπαράδοτη μέθοδο (σύγκριση σκαναρισμένης σελίδας με κείμενο). Τέλος το βιβλίο διατίθεται απο το site.

Υπάρχουν και μερικοί τίτλοι στα ελληνικά αλλά λίγα πράγματα. Ελπίζω αυτό να αλλάξει στο μέλλον. Η προτροπή μου: Επισκευτείτε την σελίδα οπωσδήποτε!

Wednesday, April 18, 2007

Και ο αντίλογος των άθεων ...

"I don't want to believe, I want to know".
- Carl Sagan

"Faith: Not wanting to know what is true."
- Friedrich Nietzsche

“I am against religion because it teaches us to be satisfied with not understanding the world.
- Richard Dawkins

"The way to see by faith is to shut the eye of reason."
- Benjamin Franklin

"Religion is fundamentally opposed to everything I hold in veneration - courage, clear thinking, honesty, fairness, and, above all, love of the truth."
- Henry Mencken

"A casual stroll through the lunatic asylum shows that faith does not prove anything."
- Friedrich Nietzsche

"I do not believe in the creed professed by the Jewish church, by the Roman church, by the Greek Church, by the Turkish church, by the Protestant church, nor by any church that I know of. My own mind is my own church."
- Thomas Paine

"I viewed my fellow man not as a fallen angel, but as a risen ape."
- Desmond Morris

"Philosophy is questions that may never be answered. Religion is answers that may never be questioned."
- Unknown

"The Church says the Earth is flat. But I know that it is round. For I have seen the shadow on the Moon. And I have more faith in a shadow than in the Church."
- Magellan

“That God cannot lie, is no advantage to your argument, because it is no proof that priests can not, or that the Bible does not?
- Thomas Paine

"Properly read, the Bible is the most potent force for atheism ever conceived."
- Isaac Asimov

"Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless conditions. It is the opium of the people."
- Karl Marx

“Religion is regarded by the common people as true, by the wise as false, and by the rulers as useful.
- Seneca

"The biggest cause of trouble in the world today is that the stupid people are so sure about things and the intelligent folks are so full of doubts."
- Bertrand Russell

"I have seldom met an intelligent person whose views were not narrowed and distorted by religion."
- James Buchanan

“All gods are homemade, and it is we who pull their strings, and so, give them the power to pull ours.
- Aldous Huxley

“All religions are founded on the fear of the many and the cleverness of the few.
- Stendhal

“All religion, my friend, is simply evolved out of fraud, fear, greed, imagination, and poetry?
- Edgar Allan Poe

"Gods are fragile things; they may be killed by a whiff of science or a dose of common sense."
- Chapman Cohen

"I cannot imagine a God who rewards and punishes the objects of his creation, whose purposes are modelled after our own -- a God, in short, who is but a reflection of human frailty. Neither can I believe that the individual survives the death of his body, although feeble souls harbor such thoughts through fear or ridiculous egotisms."
- Albert Einstein

“More people have been slaughtered in the name of religion than for any other single reason. That, my friends, that is true perversion.
- Harvey Milk

“If there is a God, atheism must seem to Him as less of an insult than religion.
- Edmond de Goncourt

"It ain't the parts of the Bible that I can't understand that bother me, it is the parts that I do understand."
- Mark Twain

“A thorough reading and understanding of the Bible is the surest path to atheism”
- Donald Morgan

"A myth is a religion in which no one any longer believes."
- James Feibleman

"Religion is what keeps the poor from murdering the rich."
- Napoleon Bonaparte

"With or without religion, you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion."
- Steven Weinberg

"Men never do evil so completely and cheerfully as when they do it from religious conviction."
- Blaise Pascal

"The fact that a believer is happier than a sceptic is no more to the point than the fact that a drunken man is happier than a sober one. The happiness of credulity is a cheap and dangerous quality."
- George Bernard Shaw

“Being unable to reason is not a positive character trait outside religion”
- Dewey Henize

“Religion is an illusion and it derives its strength from the fact that it falls in with our instinctual desires”
- Sigmund Freud

"A man's ethical behaviour should be based effectually on sympathy, education, and social ties; no religious basis is necessary. Man would indeed be in a poor way if he had to be restrained by fear of punishment and hope of reward after death."
- Albert Einstein

“We all remember how many religious wars were fought for a religion of love and gentleness; how many bodies were burned alive with the genuinely kind intention of saving souls from the eternal fire of hell?”
- Karl Popper

“Religions are all alike -- founded upon fables and mythologies”
- Thomas Jefferson

“I contend that we are both atheists. I just believe in one fewer god than you do. When you understand why you dismiss all the other possible gods, you will understand why I dismiss yours”
- Stephen Roberts

"We must respect the other fellow's religion, but only in the sense and to the extent that we respect his theory that his wife is beautiful and his children are smart."
- Henry Mencken

“Religion consists of a set of things which the average man thinks he believes and wishes he was certain”
- Mark Twain

"In their struggle for the ethical good, teachers of religion must have the stature to give up the doctrine of a personal god."
- Albert Einstein

“Religion is an insult to human dignity. With or without it, you'd have good people doing good things and evil people doing bad things, but for good people to do bad things, it takes religion.?
- Steven Weinberg

“Religion is the impotence of the human mind to deal with occurrences it cannot understand?
- Karl Marx

"Nothing can be more contrary to religion and the clergy than reason and common sense."
- Francois Marie Arouet (Voltaire)

“The more I study religions the more I am convinced that man never worshipped anything but himself”
- Richard Burton

“Those who say religion has nothing to do with politics do not know what religion is”
- Mahatma Gandhi

“This would be the best of all possible worlds, if there were no religion in it”
- John Adams

“Religion is the masterpiece of the art of animal training, for it trains people as to how they shall think”
- Arthur Schopenhauer

“The truths of religion are never so well understood as by those who have lost their power of reasoning”
- Voltaire

“Religion is the last refuge of human savagery”
- Alfred North Whitehead

"I do not find in orthodox Christianity one redeeming feature. The day will come when the mystical generation of Jesus, by the Supreme Being as his Father, in the womb of a virgin will be classified with the fable of the generation of Minerva in the brain of Jupiter."
- Thomas Jefferson

“The divinity of Jesus is made a convenient cover for absurdity. Nowhere in the Gospels do we find a precept for Creeds, Confessions, Oaths, Doctrines, and... foolish trumpery that we find in Christianity”
- John Adams

"The Bible is not my book, and Christianity is not my religion. I could never give assent to the long, complicated statements of Christian dogma."
- Abraham Lincoln

“The United States is in no sense founded upon the Christian doctrine”
- George Washington

“Religion is something left over from the infancy of our intelligence, it will fade away as we adopt reason and science as our guidelines”
- Bertrand Russell

“It is possible that mankind is on the threshold of a golden age; but, if so, it will be necessary first to slay the dragon that guards the door, and this dragon is religion”
- Bertrand Russell

“This is my simple religion. There is no need for temples; no need for complicated philosophy. Our own brain, our own heart is our temple; the philosophy is kindness”
- The Dalai Lama

“The religion of the future will be a cosmic religion. The religion which based on experience, which refuses dogmatic. If there's any religion that would cope the scientific needs it will be Buddhism...”
- Albert Einstein

Αφού τόσοι σπουδαίοι άνθρωποι δεν κατάφεραν να βάλουν μυαλό στους υπόλοιπους τότε μάλλον έχουμε σοβαρό πρόβλημα ως είδος.

Βοήθεια γειτόνοι ...

Tuesday, April 17, 2007

Μερικά καταπληκτικα που είπαν διάφοροι θρησκευόμενοι

"No, I don't know that atheists should be considered as citizens, nor should they be considered patriots. This is one nation under God."
- George Bush Sr., Former U. S. President, 1988.

"To assert that the earth revolves around the sun is as erroneous as to claim that Jesus was not born of a virgin."
- Cardinal Bellarmine

"The doctrine that the earth is neither the center of the universe nor immovable, but moves even with a daily rotation, is absurd, and both philosophically and theologically false, and at the least an error of faith."
- Catholic Church's verdict on Galileo Galilei

"AIDS is not just God's punishment for homosexuals; it is God's punishment for the society that *tolerates* homosexuals."
- Jerry Falwell, 1993

"The Earth is degenerating these days. Bribery and corruption abound. Children no longer mind their parents, every man wants to write a book, and it is evident that the end of the world is fast approaching."
- Assyrian Stone Tablet, circa 2800BCE

'God gave the savior to the German people. We have faith, deep and unshakeable faith, that he [Hitler] was sent to us by God to save Germany."
- Hermann Goering

"Evolution is a bankrupt speculative philosophy, not a scientific fact. Only a spiritually bankrupt society could ever believe it. ... Only atheists could accept this Satanic theory."
- Jimmy Swaggart

"[Planned Parenthood] is teaching kids to fornicate, teaching people to have adultery, every kind of bestiality, homosexuality, lesbianism -- everything that the Bible condemns."
- Pat Robertson

"Our culture is superior. Our culture is superior because our religion is Christianity and that is the truth that makes men free."
- Pat Buchanan

"We don't have to protect the environment, the Second Coming is at hand."
- James Watt, Secretary of the Interior during the Regan years.

"We're going to bring back God and the Bible and drive the gods of secular humanism right out of the public schools of America."
- Pat Buchanan

"The only way we can determine the true age of the earth is for God to tell us what it is. And since He has told us, very plainly, in the Holy Scriptures that it is several thousand years in age, and no more, that ought to settle all basic questions of terrestrial chronology."
- Henry Morris, ICR President, 1974

Και μετά απο αυτά τα ευφυολογήματα η επιστήμη σήκωσε ψηλά τα χέρια, μην πω και τα πόδια...

Thursday, April 05, 2007

Κοκορέτσι

Υλικά: 2-3 αρνίσιες αντεριές, 2 συκωταριές μεγάλες, λεμόνια, ρίγανη, αλάτι και πιπέρι
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αρχίστε την προετοιμασία από νωρίς το Μ.Σάββατο
Πλένετε τα έντερα και τα γυρίζετε ανάποδα

Τα βάζετε σε μία λεκάνη με το ζουμί απο 2 λεμόνια, ρίγανη και λίγο αλάτι

Εν τω μεταξύ κόβετε τα πνευμόνια , τα συκώτια, τα γλυκάδια σε κομμάτια που να μπορούν να περαστούν από την σούβλα σας, ούτε πολύ μικρά ούτε πολύ μεγάλα

Τα βάζετε και αυτά σε μία λεκάνη με αλάτι, πιπέρι και ρίγανη και τα βάζετε όλη τη μέρα στο ψυγείο

Γυρίζετε τα έντερα από την καλή, κόβετε απο πάνω λεμόνια φέτες και τα αφήνετε και αυτά όλη τη μέρα στο ψυγείο

Το βραδάκι στίβετε πολύ καλά τα έντερα

Παίρνετε την σούβλα και βάζετε κάτω κάτω ένα κομμάτι από το διάφραγμα, 1 πνευμόνι, 1 συκώτι, 1 γλυκάδι,συνεχίζοντας έτσι μέχρι να τελειώσουν

Μετά παίρνετε ένα έντερο το τρυπάτε στην άκρη με την σούβλα και στριφογυρίζοντας την σούβλα αρχίζετε να τυλίγετε το κοκορέτσι

Εκεί που τελειώνει, το δένετε με το επόμενο και συνεχίζετε το τύλιγμα

Μετά το αφήνετε να στραγγίξει, όλο το βράδυ μέχρι να το ψήσετε

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...